Citește astăzi Rugăciunea de Izvorul Tămăduirii – Purifică sufletul și te scapă de toate necazurile

Cinstită anul acesta pe data de 3 mai, sărbătoarea Izvorului Tămăduirii este una mult așteptată de toți credincioșii, pentru că în această zi se rostește o rugăciune aducătoare de mare ajutor.

Iată mai jos și textul rugăciunii care se citește în această zi:

„Pe Fântâna cea pururea nesecată și înviorătoare, pe Dumnezeiescul Izvor din care țâșnesc șuvoaie de apă, într-un glas să lăudăm! Cei ce îi cerem darul. Că în fiecare zi curge. Și arată tămăduirile ca pe curgerile râurilor. Pentru aceasta, după datorie apropiindu-ne cu dragoste, să scoatem cu credință din Izvor putere neîmpuținată și cu adevărat sfântă.

Din izvorul tău cel nesecat, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită, îmi dăruiești mie, izvorând pururea, curgerile harului tău mai presus de cuvânt. Căci ca ceea ce ai născut mai presus de cuget pe Cuvântul, te rog să mă rourezi cu darul tău, ca să grăiesc ție: Bucură-te, apă izbăvitoare!

Scoateți, bolnavilor, din izvor tămăduiri! Că Preacurata face să curgă, din izvorul cel dumnezeiesc, îndulcirea cea adevărată, izvorând cu adevărat torentul desfătării. Pentru aceasta să ne adăpăm cu toții, cu credință, din șuvoaiele cele îmbelșugate.

Pentru aceasta te cinstim, Izvorule, în veci. Să lăudăm toți, cu înțelepciune, apa cea sfântă și de viață izvorâtoare; că pornirea nădufului pe loc o oprește și liberă o face spre răsuflare.

O! minunile tale, Curată Născătoare de Dumnezeu! Apa izvorului tău covârșește toate apele, Fecioară curată, dăruind, la vedere, izbăvire de boli cumplite și sufletelor toată tăria, ca una ce se varsă mai presus de fire.

Cei ce căutați sănătate, alergați la izvor! Căci Curata Fecioară sălășluiește în apă. Saltă și te bucură, mulțime a credincioșilor, precum se cuvine, că vei avea în sfântul locaș împlinirea cererilor. Înălțatu-s-a mai presus de ceruri apa izvorului tău și cu curgerile ei a străbătut adâncurile pământului; aceasta este ambrozie a sufletului, nectar al credincioșilor, mierea cea din piatră și împărtășirea de mană,

Amin”.

Loading...